menu

Principer

Namngivning

För att skapa en samstämmighet i våra appar delar vi in dessa i två olika kategorier:

  • Koncerna appar
  • Målgruppsanpassade (beskrivande) appar

Gemensamt för dessa är att namnet ska vara beskrivande och kort.

Koncerna appar

Kriterier för en koncern app är att fler än ett affärsområde och/eller flera målgrupper kan använda och nyttja appen för till exempel events, utställningar etc. Namnet ska/bör innehålla Södra.

Exempel

  • Södra Event
  • Södra Expo

Målgruppsanpassade appar (beskrivande)

Kriterier för en målgruppsanpassad app är ett behov som finns internt eller externt, där vi enkelt når vår specifika målgrupp med våra produkter eller tjänster eller både och. Appen döps med beskrivande namn där vi framför namnet kan lägga till appen för att i vår kommunikation beskriva att det finns en app att tillgå . Vi döper inte appar med tillägget appen på slutet (xxxappen).

Exempel

  • Skogsägare
  • Produktionsledare
  • Entreprenörer

Appikoner

Även i det visuella vill vi skapa samstämmighet och igenkänning. Vi använder Södras profilfärger (Södra Blå, Limegrön, Gul, Grön samt vit). För att konsekvent lyfta fram Södra används Södras symbol som grafiskt element i ikonerna.

Exempel på utformning av appikoner

Appstruktur

För att ha möjlighet till en bra struktur, ett sammanhållet Södra och att kostnadsmedvetet ta fram appikoner framöver gör vi en förenkling genom att inte använda varken illustrationer eller piktogram i våra appikoner.

Behöver nya designprinciper tas fram görs detta i samråd med Kommunikationsavdelningen. Kostnaden för att ta fram appar kan inte ligga på Kommunikationsavdelningen, när det gäller utseendet ska det följa Unity så långt det är möjligt.

För att säkerställa att ikoner och namngivning följe de designprinciper och den namnstrategi som tagits fram, rådfrågas Kommunikationsavdelningen.