menu

Bilder

Standardbild

Gemensamt för alla bilder är att de aldrig kan bli bredare än den behållare de befinner sig i.

Exempel

Profilbild

Profilbilder används för att visa bilder på människor och skapa en mänskligare och varmare känsla.

Exempel

Profilbilden kan användas i flera olika storlekar beroende på behov.