menu

Formulärelement

Följande element kan användas när du skapar ett formulär:

Textfält

Standardfält som används för att skriva in kortare text. Förtydliga gärna med Fältetikett eller Ledtext.

Exempel


Textruta

Standardfält som används för att skriva in längre text. Förtydliga gärna med Fältetikett eller Ledtext.

Exempel
Alternativbox

Används för längre listor där användaren ska kunna välja ett alternativ.

Exempel

Fältetikett

Beskriver vad ett textfält eller en textruta ska innehålla. Dess for attribut används för att knyta ihop det med textfältets id attribut.

Exempel
Ledtext

En vägledande text inuti ett textfält eller en textruta, som visar hur informationen ska anges.

Exempel
Kryssruta

Används när du ska kunna välja ett, flera eller inget alternativ.

Exempel
Radioknapp

Radioknappar används när du ska kunna välja ett alternativ av flera.

Tips! Om det är fler än sju alternativ använd <select> istället.

ExempelFormulärknapp

Används främst för att posta ett formulär eller för att avbryta. Knapparna kan också navigera användaren framåt eller bakåt.

Exempel


Varningstext

Markerar att ett textfält innehåller felaktiga värden.

Exempel

Varningsmeddelande

Används främst Varningstext för att visa att ett textfält har felaktig information. I vissa fall kan i stället ett Varningsmeddelande vara befogat. Se modulen Meddelanden för mer information.

Exempel

Varning: Formuläret innehåller fel close
Varning: Formuläret innehåller fel close