menu

Rubriker

Rubriker

Din rubrik bör alltid rymmas på en eller max två rader. Använd istället ingressen om du behöver utveckla.

Exempel

Rubriknivå 1

Rubriknivå 2

Rubriknivå 3

Rubriknivå 1

Rubriknivå 2

Rubriknivå 3

Rubriker med understreck

Rubriker av typen <h1> och <h2> kan ha linje. För h1 används den tjocka linjen och för h2 den tunna.

Exempel

Rubriknivå 1

Rubriknivå 2

Rubriknivå 1

Rubriknivå 2

Alternativa rubriker

För extra kraftfullt utryck kan dessa alternativa rubriker användas. De får dock endast användas i en hero, antingen på en bild eller på en färgplatta.

Exempel

Open Sans Extra Bold

Open Sans Extra Bold

Open Sans Extra Bold

Open Sans Extra Bold