menu

Texter

Brödtext

Vanlig löpande text. Placeras inom <p> element.

Exempel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam!

Ingress

En ingress är ett stycke som inleder en längre text, och följer i regel efter en rubrik. Den definieras genom att ange class="is-lead" på ett stycke.

Exempel

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitae officia aliquid excepturi rem odio dignissimos corporis dolore dolorum ipsa quis aut, pariatur quam similique eius enim voluptates laboriosam recusandae ullam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam!

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vitae officia aliquid excepturi rem odio dignissimos corporis dolore dolorum ipsa quis aut, pariatur quam similique eius enim voluptates laboriosam recusandae ullam.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime, nostrum, reiciendis! Eveniet vel quis sit alias voluptate suscipit excepturi, reprehenderit corporis consequatur laudantium ad laboriosam ducimus delectus dolores, fugit ipsam!

Citat

Citat används med fördel exempelvis i längre artiklar, för att bryta upp textmassan på t.ex. info- och artikelsidor och lyfta fram en utvald del av texten. Citat kan även användas iningångar eller öar.

Tänk på

  • Citatet hämtas från brödtexten och ligger också kvar i brödtexten.
  • Välj ut ett citat och gärna på under 140 tecken
  • Det blir bäst att ett eller max två citat i en artikel beroende på dess längd

Rekommenderad placering

  • I artiklar och infosidor med mycket text
  • I öar på sidor med mycket bilder
  • På sidor med lite bilder

Exempel

“Dubbelt så mycket miljöhänsyn vid avverkning än vad Skogstyrelsen tidigare angivit.”

/Citat

“Dubbelt så mycket miljöhänsyn vid avverkning än vad Skogstyrelsen tidigare angivit.”

/Citat