menu

Layout

Layout och ytor innehåller generella instruktioner om hur vyer ska konstrueras. Den här sektionen innehåller också information om de olika typerna av navigation som finns i ramverket.