menu

Brödsmulenavigering

Brödsmulenavigering används för att ge användaren en känsla för var de befinner sig i strukturen men också att tillhandahålla länkar tillbaka till nivåer längre upp i strukturen.

Standard

Den ska alltid komma tilsammans med en rubrik. Brödsmulenavigeringen innehåller länkar uppåt i strukturen men rubriken talar om vad användaren befinner sig just nu.

Exempel

Dubbelt så mycket miljöhänsyn vid avverkning än vad Skogstyrelsen tidigare angett


Dubbelt så mycket miljöhänsyn vid avverkning än vad Skogstyrelsen tidigare angett