menu

Feedback

Används i slutet av en infosida eller artikelt för att samla in feedback på innehållet.

Om användaren klickar på "Nej" visas ett textfält där man kan lämna en kommentar till feedbacken.

Exempel