menu

Filter

För filtrering används standard element och moduler som t.ex. selectboxar och taggar.

Filter med select-listor

Exempel

Filter med blandade input element

Exempel