menu

Flikar

Flikar används för intern navigation på en sida. De funkar framförallt bra för webbaplikationer och mobila enheter.

Standard

Används för att växla innehåll inom en viss specifik yta på en sida. Flikens etikett ske ge en enkel förklaring för vad som finns under den. Etikettens namn bör hållas så kort som möjligt och begränsas till ett ord.

Exempel

Innehåll för Flik 1
Innehåll för Flik 2
Innehåll för Flik 3
Innehåll för Flik 4
Innehåll för Flik 5
Innehåll för Flik 6
Innehåll för Flik 1
Innehåll för Flik 2
Innehåll för Flik 3
Innehåll för Flik 4
Innehåll för Flik 5
Innehåll för Flik 6