menu

Formulär

Ett formulär består av flera olika formulärselement som kombineras på olika sätt.

Enkelt formulär

Här är ett exempel på ett mycket enkelt formulär. Lägg märke till att varje label och input-fält ligger i en <div> med klassen .form-field. Knappar läggs i <div class="form-actions">

Exempel

Komplext formulär

Det här exemplet visas ett formulär som är uppdelat i flera sektion och innehåller många olika typer av formulärselement.

Exempel

Personuppgifter

Personnummer 19641105-1213
Medlem sen 1989-09-01
ha
Typ av skogsägare

Kontaktuppgifter

Visa alla registrerade kontaktuppgifter

Adresser

Personuppgifter

Personnummer 19641105-1213
Medlem sen 1989-09-01
ha
Typ av skogsägare

Kontaktuppgifter

Visa alla registrerade kontaktuppgifter

Adresser

Formulärgrid

Lägger två inputfält brevid varandra och finns i 3 storlekar .is-large, .is-medium och .is-small.

OBS! Sätt storleksklassen även på input-elementen om du vill att de ska behålla den egenskapen i smalt skärmläge.

Exempel