menu

iFrame

Iframes används för att länka in extent content i en sida. Det här är en nödlösning som bör undvikas men i vissa fall är nödvändig för legacy sidor/funktionalitet.

Standard iFrame

Visar innehållet i en box som är 480px hög. Om det inlänkade innehållet är högre än iFrame-rutan visas en scrollbar.

Exempel						

IFrame utan scroll

I vissa fall vill man inte ha en scrollbar och då kan man ta bort den genom att lägga till klassen .no-scroll och attributet scrolling="no".

Exempel						

Olika höjder

Standardhöjden för en iFrame är 480px men man kan själv ställa några olika höjder.

Namn Höjd CSS-klass
Tiny 120px .is-tiny
Small 240px .is-small
Medium 480px .is-medium
Large 640px .is-large
XLarge 800px .is-xlarge
XXLarge 1024px .is-xxlarge
Fullskärm 100% .is-full