menu

Inputelement

Mer avancerade inputelement än de grundläggande. Ofta med speciell funktionalitet

Switch

Används som ett alternativ till checkboxar. Funkar speciellt bra i en mobil kontext p.g.a sin större klickyta jämfört med vanliga checkboxar.

Exempel


Nummerinput

Används för att ange heltal, t.ex. för att ange volym, ett pris eller ett antal av något. Man kan även komplettera med en enhetsetikett inuti inputelementet.

Exempel

m3fub
kr
st
st
m3fub
kr
st
st

AngularJS

Den här modulen finns även som AngularJS-direktiv.

Multiselect

Används för att göra flerval i en dropdown lista.

Exempel

jQuery plugin

Den här modulen bygger på jQuery pluginet Multipe Select men är stylad enligt Unity. För mer information om hur man kan använda pluginet, se dokumentationen för Multiple Select.