menu

Kort

Visar en avgränsad mängd information.

Kontaktkort

Används för att visa kontaktuppgifter för en person.

Exempel

Lena Nilsson

Områdeschef

Verksamhetsområde Södra Skog Gislaved

Lena Nilsson

Områdeschef

Verksamhetsområde Södra Skog Gislaved