menu

Progress

Används som laddningsindikator eller för att visa hur stor progress som gjorts. T.ex. slutfört 3 av 5 uppgifter.

Kan användas i olika färger genom att lägga till en "Färg-klass" som t.ex. .is-blue.

Exempel