menu

Redaktionella puffar

De redaktionella puffarnas syfte är att lyfta nyheter och/eller aktiviteter inom ett visst ämne. Och dom länkar alltid till en nyhets- eller eventsida inom den sektion dom befinner sig. Undantaget är en startsida som kan innehålla nyheter från en hel webbplats. Redaktionella puffar kan visas fyra på en rad eller åtta på två rader inom samma block.

Tänk på

Rekommenderad placering

Kan exempelvis användas på nivåerna:

Exempel