menu

Siteheader

Är den gemensamma elementet för alla Södras tjänster oavsett plattform. Den ska i alla gemensamma sammahang innehålla en grön logotype och svart navigation på vit botten. I undantagsfall, som t ex appar eller kampanjsidor, så kan negativ logotype och navigation förekomma på blå eller grön bakgrund samt grön logo/navigation på gul bakgrund.

Huvudnavigation

Siteheadern visas bara i bilder nedan. Gå in på Exempelwebbplatsen för att se den i aktion.

Exempel

Megameny

När man klickar på något av menyalterativen i huvudnavigationen fälls en megameny ut.

Gå in på Exempelwebbplatsen för att se den i aktion.

Exempel