menu

Tidslinje

Tidslinjen kan t.ex. användas för att illustrera var i en process man befinner sig i.

Tidslinje standard

Exempel

 1. 2016 check

  Åtgärd planerad

  Status: Slutförd

  Åke Andersson

 2. 10 dagar check

  Enterprenör tilldelad

  Status: Slutförd

  Smålands Skogsentreprenad

 3. ~2-3 veckor adjust

  Virkesinmätning

  Status: Pågår

  113 m3fub

 4. 2017

  Slutredovisat

  Status: Ej påbörjad

  Planerat Maj 2015

 1. 2016 check

  Åtgärd planerad

  Status: Slutförd

  Åke Andersson

 2. 10 dagar check

  Enterprenör tilldelad

  Status: Slutförd

  Smålands Skogsentreprenad

 3. ~2-3 veckor adjust

  Virkesinmätning

  Status: Pågår

  113 m3fub

 4. 2017

  Slutredovisat

  Status: Ej påbörjad

  Planerat Maj 2015

Tidslinje mini

Exempel

 1. check
 2. check
 3. adjust
 1. check
 2. check
 3. adjust