menu

Tooltip

Visar en hjälptext, förklaring eller en förtydling av något.

Indikera gärna att elmentet har ett tooltip med en ikon med ett frågetecken som i exemplet här. Detta är dock inte nödvändigt.

Exempel

Klicka på mig för ett tooltip help

Man kan också lägga ett tooltip help mitt i en text om det passar bättre i sammanhanget.

Klicka på mig för ett tooltip help

Man kan också lägga ett tooltip help mitt i en text om det passar bättre i sammanhanget.