menu

Bilder

Bilder är en viktig del i vår kommunikation och används för att förtydliga eller förstärka det vi vill förmedla. Våra bilder ska präglas av ett och samma manér för att skapa igenkänning och förmedla rätt känsla. Bildernas budskap påverkar hur vi uppfattas av vår omvärld och ett gemensamt bildspråk hjälper oss att profilera Södra.

Bildmanér


Vårt bildspråk beskriver den känsla som ska återspeglas i alla våra bilder och präglas av dokumentär känsla, naturlighet, nyfikenhet och nya perspektiv samt en tydlig form.

Dokumentär känsla

Vårt bildspråk beskriver den känsla som ska återspeglas i alla våra bilder och präglas av dokumentär känsla, naturlighet, nyfikenhet och nya perspektiv samt en tydlig form.

Naturlighet

Våra bilder ska ge en spontan och naturlig känsla. Detta förmedlar liv och ger en trovärdighet. Välj verkliga miljöer och undvik motiv som känns arrangerade. Bilden ska ha "en fluga på väggen"-känsla.

Nyfikenhet och nya perspektiv

Våra bilder ska spegla det vackra och poetiska i vardagen och ge en nyfiken känsla. Välj både abstrakta och föreställande bilder. Sök efter nya perspektiv på vår verksamhet. Kontraster skapar en dynamik. En färgbild som är en översiktsbild blir ännu mer spännande om det är en svartvit bild bredvid som visar en abstrakt detalj. Använd gärna detaljbilder som kan förmedla en visuell spänning.

Tydlig form


Komposition och ljus ska ge känsla av kvalitet. Välj i första hand bilder med rak horisont. Undvik vidvinkelbilder om inte motivet kräver det. Bilder med kort skärpedjup kan ofta ge spännande bilder av vardagliga motiv. Variera bildutsnitt med detaljbilder, helbilder etc. Bilder ska ha en sober, mjuk och varm färgskala och en mjuk kontrast. Bilder kan även vara svartvita.