menu

Färger

Södra Grön används främst i vår logotyp och i enskilda element. Den binder samman och tydliggör identiteten men blir för tung om den är alltför dominant. Du kan med fördel använda de tre profilfärgerna (Södra Limegrön, Södra Gul och Södra Blå) som identitetsskapande färger för att lätta upp och skapa balans. Södra Röd är en komplementfärg som du använder sparsmakat. Text skriver du i svart eller vitt och låter läsbarheten avgöra. Vit är för övrigt en viktig del i det grafiska uttrycket. Var inte rädd för vita ytor. För respektive färg finns tydligt angivna färgkoder.

Södra Grön

Den klassiska Södragröna färgen som endast får användas i vissa speciella sammanhang.

 • Södra Grön

  $sodraGreen #00854a | rgb 0 133 74
  $sodraGreen-50 #7fc2a4 | rgb 127 194 164

  Använd Södra Grön enbart i vår logotyp och i undantagsfall i enskilda element. Den får aldrig vara dominant. Mot Södra Grön använder du vit text och mot Södra Grön 50% använder du svart text.

Profilfärger

Våra tre profilfärger använder du framförallt i knappar och på begränsade bakgrundsytor. Du kan även använda profilfärgerna med 50% opacitet. Färgplattor mot vit bakgrund är att föredra och endast vit (#ffffff) eller svart (#333333) text är tillåten.

 • Södra Limegrön

  $limeGreen #acc84e | rgb 172 200 78
  $limeGreen-50 #d5e3a6 | rgb 213 227 166

  Använd för färgplattor och sekundär navigation-/headerfärg. Mot Södra Limegrön använder du vit text och mot Södra Limegrön 50% använder du svart text.

 • Södra Gul

  $yellow #ffeb46 | rgb 255 235 70
  $yellow-50 #fff5a2 | rgb 255 245 162

  Använd till färgplattor och alternativ navigation-/headerfärg. Endast svart text tillåten.

 • Södra Blå

  $blue #64c5d9 | rgb 100 197 217
  $blue-50 #b1e2ec | rgb 177 226 236
  $blue-25 #D9F0F5 | rgb 217 240 245

  Använd till färgplattor, citat, megameny (50%) och alternativ navigation-/headerfärg. Södra Blå 25% skall råda för större ytor som har stora avgränsande vita ytor. Mot Södra Blå använder du vit text och mot Södra Blå 50%/25% använder du svart text.

Komplementfärger

Använd som komplement till profilfärgerna, framförallt som text- och länkfärg.

 • Södra Röd

  $red #e4624a | rgb 228 98 74
  $red-10 #fdefed | rgb 253 239 237

  Använd denna signalfärg ytterst sparsamt. Exempelvis till varningar och andra viktiga uppmaningar som felmeddelanden och driftstörningar. Mot Södra Röd använder du vit text och mot Södra Röd 10% använder du svart text.

 • Använd som länkfärg i brödtext eller som rubrikfärg i nyhetsnotiser.

 • Svart

  $black #333333 | rgb 51 51 51
  $darkGrey #4b4b4b | rgb 75 75 75
  $grey #767676 | rgb 118 118 118
  $mediumGrey #bfbfbf | rgb 191 191 191
  $lightGrey #eaeaea | rgb 234 234 234

  Använd för rubriker, linjer och brödtext.

 • Vit

  $white #ffffff | rgb 255 255 255

  Använd för rubriker, huvudbakgrundsfärg och primär navigation-/headerfärg.

Färgkombinationer

Nedan visas tillåtna och icke tillåtna kombinationer av Södras färger. Försök att alltid jobba så kontrastrikt som möjligt. Södra Röd ska endast användas som accentfärg i till exempel diagram. Den får aldrig användas på stora ytor. Detsamma gäller för svart som vi i princip endast använder som textfärg. Piktogram kan inte sättas i rött eller svart.

Se Pikotgram för mer information och exempel.

Färgkombinationer för piktogram