menu

Foto

Fotografi är tillsammans med typografi och färger den viktigaste delen av Södras visuella identitet. Södras bilder ska präglas av ärlighet och värme. Bilderna ska ta ordentligt med plats och det ska tydligt framgå vad bilden föreställer. Fotografera alltid i miljöer från Södras olika affärsområden och undvik arrangerade bilder med onaturligt ljus.

Vid behov av bilder, kontakta Södras bildredaktör: henrik.bjornsson@sodra.com.