menu

Ikoner

Vi använder oss av två olika ikonbibliotek, Material Icons och UI Fabric Icons. Ikoner används enbart för att stödja användargränsnittet och tydliggöra en funktion - inte som dekoration.

Material Icons

Vi använder i första hand Googles Material Icons som är speciellt framtaget för digitala gränssnitt. Undantaget är SharePoint och intranätet där vi istället använder UI Fabrics ikoner (se sektionen nedan).

Exempel på ikoner ur Material icons-biblioteket

Stå för sig själva

Till skillnad från piktogram kan ikoner stå för sig själva utan någon rubrik. Ett exempel på detta är till exempel ikonen för utskrift.

print

Resurser

UI-Fabric Icons

För Sharerpointlösningar (bl.a. Intranätet) används Microsofts UI Fabric ikoner.

Exempel på ikoner ur UI-fabrics ikonbibliotek

Filformat

Detta ikonbiblioteket finns bara tillgängligt som typsnitt men vi kan ta fram bilder vid behov. Nedan är de som vi gjort som bilder. (Högerklicka på ikonen och välj "Spara som bild som.." för att ladda ner ikonen)

Resurser