menu

Illustrationer

Illustrationer kan användas i olika sammanhang. Dels för behovet av komplex information och dels för ett mer dekorativt syfte. Till skillnad mot piktogram har illustrationer samma status som fotobilder. Då ett fotografi inte har möjlighet att visa det vi vill uppnå, kan istället illustrationer användas för att förklara och förtydliga tekniskt komplex information. Ett tecknat illustrationsmanér kan med fördel användas.

Kontakta Södras bildredaktör: henrik.bjornsson@sodra.com.