menu

Infografik

Infografik är ett enklare sätt att beskriva ett skeende eller ett händelseförlopp. Infografiken är del av det redaktionella materialet som till exempel en illustration eller en bild. Infografiken är alltid enfärgad och företrädesvis används färgerna svart, blå eller limegrön. Infografiken kan delvis bygga på ikonbibiliotek som Material icons.

Regler