menu

Logotyp

Södras logotyp är företagets viktigaste visuella kännetecken. Logotypen används i allt koncerngemensamt material och i alla sammanhang där hela eller delar av koncernen ska kännas igen.

Logotypen

Södra

Regler

  • Logotypen ska omges av en frizon bestående av minst en symbols diameter. (Undantag kan förekomma, kontakta Servicecenter Kommunikation för mer information.)
  • Logotypen får inte användas i rubriker tillsammans med text eller i annan löpande text.
  • Förhållandet mellan symbol och namn är fast och storleksförändring ska ske proportionerligt.
  • Logotypen ska alltid vara Södra Grön mot vit botten.
  • Logotypen ska i första hand placeras upptill i vänster hörn. Avvikelser kan ibland vara befogade, exempelvis kan den visas centrerad på små skärmar. Kontakta i dessa fall Servicecenter Kommunikation för rådgivning.
Exempel på placering av logotyp i sidheader

Symbolen

Södras symbol (ringen och granen) får som huvudregel inte förekomma ensam. Det finns tillfällen när det finns skäl att använda endast symbolen. Dessa tillfällen ska godkännas av Servicecenter Kommunikation. När symbolen används ensam ska Södras logotyp alltid finnas med som en avsändare av informationen.

Vid frågor kring användning kontakta Servicecenter Kommunikation.