menu

Piktogram

Piktogram används för att illustrera ett sammanhang, förtydliga en funktion eller stödja ett budskap i vår kommunikation. Piktogram bör inte användas som dekorelement, utan ska fylla en funktion i att förstärka sammanhanget och förenkla budskapet.

Regler