menu

Designprinciper

Designprinciperna för Södra är vägledande för den design vi tar fram för olika sammanhang. Betrakta dem som skyddsräcken, vilka vi ska hålla oss inom när vi tar fram nya lösningar.

Vi delar in designprinciperna i tre huvudområden:

Fokuserat

Mindre men bättre

Varje vy och yta ska ha en tydlig målgrupp, ett tydligt mål och ett tydligt huvudbudskap. Prioritera innehållet. Var inte rädd för att rensa bort allt som inte är nödvändigt för att uppnå det verkliga syftet.

Öka komplexiteten gradvis

Visa inte all funktionalitet och innehåll på samma gång om det inte behövs. Fokusera hellre på en sak i taget och led användaren vidare till mer avancerad funktionalitet och innehåll.

Mänskligt

Möt personen

Våra användare ska känna sig välkomna och sedda i våra tjänster. Använd ett personligt tilltal i kommunikationen och kom ihåg tidigare val och information som användaren har lämnat.

Bjud in till dialog

Vårda relationerna till våra kollegor, medlemmar, kunder och samarbetspartners genom att tillhandahålla tydliga kontaktytor, kontaktpersoner och kommunikationskanaler.

Dynamiskt

Fungerar på många olika enheter

Våra tjänster går att använda på många typer av enheter, allt från smarta mobiler till smarta teveapparater. Utgångspunkten är mobile-first men anpassas efter situationen.

Kontextanpassat

Anpassa innehåll och funktionalitet för det sammanhang som användaren befinner sig i. Lyft fram, lägg till eller ta bort information beroende på situation.