menu

Visuell känsla

Södra är en global aktör och det ska kännas att vi är en tung spelare som leder utvecklingen i branschen.

Södras svarta, horisontella och vertikala linjer är inte bara en identitetsbärare. De hjälper också till att strukturera informationen på ett bra sätt. Typografin är kraftig i sitt uttryck och alltid svart eller vit. Stora ytor och en generös användning av vitt bidrar med luft och tydlighet. Den övergripande känslan ska vara lätt och luftig.

Södra är också personlig och därför är det viktigt att även låta stora ytor med färg och bilder ta plats för att tillsammans med övriga element bilda känslan av Södra. Tillsammans skapar detta en dynamik i färger och storlek på element, vilket ger en kraftfull, modern och snygg känsla för hela Södra. Vidare ska det finnas ett tydligt budskap och tydliga ingångar. Våga prioritera och sortera bort information.

Sammanfattning